Informācija par prasībām organizējot meiteņu nodarbības skolā vai ārpusskolas iestādēs

Nodarbības skolā mācību stundu laikā
Mērķgrupa: 5. un 6. klases meitenes (izņēmuma gadījumā arī 4. klases beigas)
Ilgums: 6 mācību stundas, plkst. ~8.00 -13.00
Grupu lielums: maksimums 15 meitenes
Telpas iekārtošana: apm. 45-60 min. pirms nodarbību sākuma
Tehniskais aprīkojums: individuāli saskaņojams ar katru nodarbību vadītāju
Telpa: pēc iespējas lielāka, mācību klase ar tīru grīdu, krēsli un galdi novietoti gar malām (brīva telpa 6x6m)
Līdzi jāņem:  zeķes, sviestmaizes, spilvens, sega
Maksa: 225Eur
Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos zvaniet: 28384777 (Ieva) vai 26388578 (Diāna)

Ja nodarbības tiek organizētas ārpus mācību stundu laika vai ārpus skolas (sestdiena vai brīvdienas)
Ilgums:  5 stundas, ieteicams ~10.00 – 15.00.
Grupu lielums: maksimums 15 meitenes
Telpas iekārtošana: apm. 45-60 min. pirms nodarbību sākuma
Tehniskais aprīkojums: individuāli saskaņojams ar katru nodarbību vadītāju
Telpa: pēc iespējas lielāka, mācību klase vai cita līdzīga lieluma telpa ar tīru grīdu, krēsli un galdi novietoti gar malām (brīva telpa 6x6m)
Līdzi jāņem:  zeķes, sviestmaizes, spilvens, sega
Maksa: 225 Eur
Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos zvaniet: 28384777 (Ieva) vai 26388578 (Diāna)

Piedāvājam arī nodarbības mūsu organizētās telpās Rīgā*

 

Mērķgrupa: 11-12 gadīgas meitenes
Ilgums:  5 stundas, 10.00 – 15.00.
Līdzi jāņem:  zeķes, sviestmaizes, spilvens, sega
Maksa par vienas meitenes dalību: 20 Eur
Nodarbība notiek, ja tiek nokomplektēta grupa 8-15 meitenes

Interesēties info@mfm-projekts.lv  /  pieteikums

* Kad tiek nokomplektēta pilna grupa.