MFM-Projekta iniciatore un meiteņu projekta autore ir ārste dr. Elizabete Raith-Paula no Vācijas. Kad Elizabete pirms vairāk kā 30 gadiem kopā ar kolēģi bija uzrakstījusi pirmo doktora darbu medicīnā par dabisko ģimenes plānošanu un šajā sakarā tuvāk iepazinusies ar to, ko sieviete var zināt par savu ķermeni, esot jauna medicīnas studente, viņa bija pārliecināta, ka labi pazīst savu ķermeni. Tas ir tieši tas, ko domā lielākā daļa mūsu sabiedrības – ka šajā jomā esam labi izglītoti.

Tikai intensīva pievēršanās šai tēmai viņai toreiz atvēra acis, un viņa bija satriekta un apjukusi, cik maz patiesībā ir iepazītas šīs „pamatzināšanas”, kuras viņas pašas attieksmi pret savu ķermeni un auglību kopš tā laika ir tik pozitīvi mainījušas. Viņa bija nonākusi pie atziņa –  „Šīs zināšanas ir katras sievietes pamatzināšanas!” Līdz ar to viņas vēlēšanās bija toreiz un ir joprojām šīs zināšanas nodot tālāk pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

Turpmākajos gados viņai bija iespēja daudzām jaunām sievietēm, īpaši, lekcijās „Mana ķermeņa klusā valoda” (kuras lasīja Minhenes sociālpedagoģijas augstskolā) skaidrot šīs zināšanas „savā sirds valodā”, tas nozīmē, ar attēlu un salīdzinājumu palīdzību darīt saprotamas kompleksās bioloģiskās norises, kas saistītas ar sievietes un vīrieša auglību. Tas beidzot ļāva viņām izprast, pieņemt un kompetenti apieties ar sava ķermeņa savādajām zīmēm un izpausmēm.

Šai procesā vienmēr aktuāls bija viens un tas pats jautājums: „Kāpēc par to visu mēs uzzinām tikai tagad?” Kāpēc par to nav rakstīts populārajos jauniešu žurnālos? Kāpēc mēs to nemācāmies bioloģijas mācību stundās? Ja mēs to būtu zinājušas pubertātes vecumā, tad mūsu, jau kā sievietes, dzīves sākums būtu bijis pavisam citādāks!”

Tas rosināja Elizabeti pirms vairāk kā 15 gadiem uzrakstīt grāmatu meitenēm un vadīt lekcijas viņu mātēm, tādā veidā sniedzot atbalstu viņām, lai viņas tālāk pašas varētu palīdzēt savām meitām viņu tapšanā par sievieti – lai tas notiktu pēc iespējas pozitīvākā veidā. Pēc pirmās lekcijas mātes bija dziļi aizkustinātas un lūdza izveidot nodarbību viņu meitām par šo tēmu – tas bija MFM-Projekta sākums!

1999. gadā Elizabete izveidoja metodisko materiālu un apmācīja pirmās nodarbību vadītājas Vācijā. Turpmākajos gados viņām pievienojās daudzas sajūsminātas sievietes un vīrieši. 2003. gadā tika izveidots projekts zēniem.

MFM-Projekts patlaban sevī ietver dažāda veida nodarbības:

Nodarbība “Ķermeņa brīnums” – 4. klases zēniem un meitenēm

Nodarbība “Cikla šovs” – 11-12 gadīgām (5.-6. klases) meitenēm

Nodarbība “Aģenti misijā” –  11-12 gadīgiem (5.-6. klases) zēniem

Nodarbība “Uzdrīksties!” 9. klases zēniem un meitenēm

Lekcija vecākiem un pedagogiem par pubertātes laika pārmaiņām viņu bērniem

MFM-Projekts jau ir saņēmis dažādas atzinības un apbalvojumus: 2003.g. tas tika atzīts par labāko praktisko projektu (Best-Practice-Projekt) Eiropas Savienībā

MFM-projekts pašlaik ir viena no lielākajām dzimumaudzināšanas programmām Vācijā. 2016. gadā Vācijā aktīvas bija 225 nodarbību vadītājas, kas novadīja Cikla šovu vairāk kā 22.393 meitenēm.

Programma “cikla šovs” ir ieviesta arī vairākās valstīs, kā piemēram, Austrijā, Šveicē, Francijā, Anglijā, Beļģijā, Ungārijā, Ķīnā, Lietuvā un arī Latvijā.

MFM-projekta nodarbības ir standartizētas un tās var vadīt tikai sertificētas nodarbību vadītājas, kurām pastāvīgi jāturpina izglītoties.